Welkom op de website van Aegir Properties B.V.

Aegir Properties B.V. initiëert en managet vastgoedbeleggingen in de maatschappelijke vastgoedmarkt, met name de zorg. De zorgvastgoed markt biedt een stabiel rendement aan met een laag risico. De fundamentele vraag naar zorg zal de komende decennia alleen maar toenemen. Dit is tweeledig 1) mensen worden steeds ouder en 2) er is  sprake van demografische verschuiving, de zogenoemde “dubbele vergrijzing”. De zorgvastgoed markt is minder gevoelig voor conjuncturele veranderingen dan andere sectoren, hierdoor is het een uitstekende beleggingssector voor investeerders die een stabiel rendement zoeken met een laag risicoprofiel.

Aegir Properties B.V. geeft volledige transparantie zowel naar onze investeerders/ obligatiehouders als naar onze zorgondernemers. Tevens hanteren wij het principe van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbinnen de effecten op mens, milieu en maatschappij zullen worden getoetst.

Ons motto: Maatschappelijk verantwoord, vernieuwend, ontzorgend en innemend.

3w Media